Заключение сотрудника Фонда № 1556ЭБ от 15.04.2022 г.