Заключение сотрудника Фонда № 1554ЭБ от 15.04.2022 г.