Заключение сотрудника Фонда № 1553ЭБ от 14.04.2022 г.