Заключение сотрудника Фонда № 1540ЭБ от 14.04.2022 г.