Заключение сотрудника Фонда № 1538ЭБ от 14.04.2022 г.