Заключение сотрудника Фонда № 1530ЭБ от 14.04.2022 г.