Заключение сотрудника Фонда № 1551ЭБ от 14.04.2022 г.