Заключение сотрудника Фонда № 1520ЭБ от 14.04.2022 г.