Заключение сотрудника Фонда № 1518ЭБ от 14.04.2022 г.