Заключение сотрудника Фонда № 1552ЭБ от 14.04.2022 г.