Заключение сотрудника Фонда № 1528ЭБ от 11.03.2022 г.