Заключение сотрудника Фонда № 1523ЭБ от 11.03.2022 г.