Заключение сотрудника Фонда № 1537ЭБ от 10.03.2022 г.