Заключение сотрудника Фонда № 1535ЭБ от 10.03.2022 г.