Заключение сотрудника Фонда № 1531ЭБ от 11.03.2022 г.