Заключение сотрудника Фонда № 1529ЭБ от 11.03.2022 г.