Заключение сотрудника Фонда № 1527ЭБ от 11.03.2022 г.