Заключение сотрудника Фонда № 1519ЭБ от 11.03.2022 г.