Заключение сотрудника Фонда № 1524ЭБ от 11.03.2022 г.