Заключение сотрудника Фонда № 1513ЭБ от 10.03.2022 г.