Заключение сотрудника Фонда № 1509ЭБ от 10.03.2022 г.