Заключение сотрудника Фонда № 1510ЭБ от 10.03.2022 г.