Заключение сотрудника Фонда № 1512ЭБ от 10.03.2022 г.