Заключение сотрудника Фонда № 1528ЭЗ от 11.03.2022 г.