Заключение сотрудника Фонда № 1513ЭЗ от 11.03.2022 г.