Заключение сотрудника Фонда № 1489ЮЗ от 14.10.2021 г.