Заключение сотрудника Фонда № 1486ЮЗ от 17.11.2021 г.