Заключение сотрудника Фонда № 1506ЭБ от 14.12.2021 г.