Заключение сотрудника Фонда № 1502ЭБ от 15.12.2021 г.