Заключение сотрудника Фонда № 1500ЭБ от 14.12.2021 г.