Заключение сотрудника Фонда № 1497ЭБ от 14.12.2021 г.