Заключение сотрудника Фонда № 1516ЭБ от 14.12.2021 г.