Заключение сотрудника Фонда № 1515ЭБ от 14.12.2021 г.