Заключение сотрудника Фонда № 1508ЮЗ от 08.12.2021 г.