Заключение сотрудника Фонда № 1505ЮЗ от 08.12.2021 г.