Заключение сотрудника Фонда № 1493ЭБ от 12.10.2021 г.