Заключение сотрудника Фонда № 1505ЭБ от 08.12.2021 г.