Заключение сотрудника Фонда № 1489ЭБ от 07.12.2021 г.