Заключение сотрудника Фонда № 1494ЮЗ от 08.11.2021 г.