Заключение сотрудника Фонда № 1481ЭБ от 24.08.2021 г.