Заключение сотрудника Фонда № 1438ЮЗ от 20.04.2021 г.