Заключение сотрудника Фонда № 1436ЮЗ от 16.03.2021 г.