Заключение сотрудника Фонда № 1476ЮЗ от 20.07.2021 г.