Заключение сотрудника Фонда № 1475ЭБ от 19.07.2021 г.