Заключение сотрудника Фонда № 1473ЮЗ от 21.07.2021 г.