Заключение сотрудника Фонда № 1438ЭБ от 18.03.2021 г.