Заключение сотрудника Фонда № 1473ЭБ от 05.07.2021 г.