Заключение сотрудника Фонда № 1474ЭБ от 05.07.2021 г.