Заключение сотрудника Фонда № 1468ЭБ от 02.07.2021 г.