Заключение сотрудника Фонда № 1461ЭБ от 02.07.2021 г.